Припеви, бећарци, кратке, потркушице, шалајке, шаљиве, набрајалице, песме из механе, песме за плес (Д ВАРИЈЕТЕТ: ШТОКАВСКИ) – (ДОКУМЕНТИ)

bežarci szöveg kézirata
61. Текстови бећарца, рукопис (лат.), недатирано (img-310105734-000)
Peva pet’o na dudu jalovcu – dallam és szöveg kézirata, datálatlan
62. Пева пет’о на дуду јаловицу – мелодија и текст песме рукопис (лат.), недатирано (Vujicsics_128.)
kézirat: Salajka elemek
63. Компарација разних варијанти шалајке: Пример шалајке, рукопис (лат.) (img-704085622-0002)
Oj oraje, oraje, Kalaz – tréfás dal kézirata
64. Ој, ораје, ораје – мелодија и текст шаљиве песме Калаз, рукопис (лат.) (Vujicsics_062)
65. Мелодија кола Сељачица и низ текстова, Чанад, рукопис (VT_Dig_00014_010)
66. Дукат, мати, суферин [уз коло Сељанчица] – мелодија и текст песме, Чанад, рукопис (VT_Dig_00014_005)
67. Текстови шаљивих песама, Чанад, рукопис (VT_Dig_00014_009)
68. Терај, Стево, нуз колено лево – мелодија и текст песме уз Бабачко коло и део кинетрограма, рукопис (лат.) (VT_Dig_00004_004)