Преписка (ДОДАТНЕ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ) – (ДОКУМЕНТИ)

VT_Dig_00011_024
203. Писмо Тихомира Вујичића Цвјетку Рихтману (недатирано)_1, рукопис (VT_Dig_00011_024)
VT_Dig_00011_025
204. Писмо Тихомира Вујичића Цвјетку Рихтману (недатирано)_2, рукопис (VT_Dig_00011_025)
VT_Dokumentum_5_01
205. Позив за предају текста од Винка Жганеца упућен Тихомиру Вујичићу испред Редакције зборника радова са Конгреса СУФЈ у Вараждину (3.1.1958.), куцано на машини (VT_Dokumentum_5_01)
VT_Dokumentum_5_02
206. Лична порука од Винка Жганеца за Тихомира Вујичића на полеђини позива за предају рада, рукопис (VT_Dokumentum_5_02)
VT_Dokumentum_2_03
207. Писмо Тихомира Вујичића Михаилу Вукдраговићу, недатирано, рукопис (VT_Dokumentum_2_03)
VT_Dokumentum_2_01
208. Писмо Тихомира Вујичића Винку Жганецу_1.1, недаритано, рукопис (VT_Dokumentum_2_01)
VT_Dokumentum_2_05
209. Писмо Тихомир Вујичића Винку Жганецу_1.2, недатирано (VT_Dokumentum_2_05)
VT_Dokumentum_2_07
210. Писмо Тихомира Вујичића Винку Жганецу_1.3, недаритано (VT_Dokumentum_2_07)
Vujicsics_022
211.  Писмо Тихомира Вујичића Винку Жганецу_2.1, недатирано, рукопис (мађарски/српски, лат.)(Vujicsics_022)
Vujicsics_024
212. Писмо Тихомира Вујичића Винку Жганецу_2.2 (Vujicsics_024)
Vujicsics_025
213. Писмо Тихомира Вујичића Винку Жганецу_2.3 (Vujicsics_025)
Vujicsics_026
214. Писмо Тихомира Вујичића Винку Жганецу_2.4(Vujicsics_026)
Vujicsics_027
215. Писмо Тихомира Вујичића Винку Жганецу_2.5 (Vujicsics_027)
Vujicsics_028
216. Писмо Тихомира Вујичића Винку Жганецу_2.6 (Vujicsics_028)