Посвете на књигама (избор) ДОДАТНЕ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ (ДОКУМЕНТИ)

146.
146. Посвета Драгославу Девићу, вероватно приликом конгреса СУФЈ у Охриду 1960. (копија књиге је поклоњена библиотеци Музиколошког института САНУ)
147.
147. Насловна страна књиге: Давит Касрадзе, Књижевни портрети (1962); скен Музиколошког института МАН, б.б. (грузијски)
148.
148. Посвета Левана Касрадзе, “За успомену Тихомиру Вујичићу од Левана Касрадзе”, 23.2.1963., б.б. (грузијски)
149.
149. Посвета Гирола Чиквадзе: “Драгом мађарском госту Тихомиру Вујичићу ”, 14.2.1962. (грузијски), б.б.