О музици других крајева и народа (избор) (ДОДАТНЕ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ) – (ДОКУМЕНТИ)

VT_Dig_00016_016
127. Мујо кује коња по мјесецу — мелодија песме уз саз, Босна и Херцеговина, рукопис (лат.) (VT_Dig_00016_016)
VT_Dig_00015_006
128. Инструменталне мелодије, Грчка_1, рукопис (VT_Dig_00015_006)
VT_Dig_00015_008
129. Инструменталне мелодије, Грчка_2, рукопис (VT_Dig_00015_008)
VT_Dig_00007_033
130. Мелодија и текст песме на албанском_1, рукопис (VT_Dig_00007_033)
VT_Dig_00007_035
131. Мелодија и текст песме на албанском_2, Скадар, рукопис (VT_Dig_00007_035)
VT_Dig_00011_003
132. Цртежи инструмената из Албаније и белешке (лат.) (VT_Dig_00011_003)
VT_Dig_00015_011
133. Мелодија из Румуније и белешка: “Код Славена гутају, код Румуна додају!” (лат.) (VT_Dig_00015_011)
VT_Dig_00017_008
134. Белешке о издању Турске народне песме. Старо издање (без података, лат.)(VT_Dig_00017_008)
Vujicsics_031
135. Коментар о азербејџанској народној музици, рукопис (на мађарском)_1 (Vujicsics_031)
Vujicsics_032
136. Коментар о азербејџанској народној музици, рукопис (на мађарском)_2 (Vujicsics_032)
VT_Dig_00017_010
137.  Белешке: “Гренландска музика”; библиографска јединица о музици Ескима, рукопис (лат.) (VT_Dig_00017_010)
VT_Dig_00017_005
138. Цртеж инструмента и белешке о музици Индонезије (мађарски) (VT_Dig_00017_005)
VT_Dig_00017_006
139. Белешке и нацрт кинетограма о плесовима на Балију (мађарски) (VT_Dig_00017_006)