Компарације фолклорних, православних црквених мелодија и макама (ДОДАТНЕ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ) – (ДОКУМЕНТИ)

img-704085622-0024
112. Компаративно постављене мелодије српских игара из збирке Ј. Маџаревића (1889) и Алојза Калауза (img-704085622-0024)
img-312093759-0003
113. Насловна страна нотног блока “Компарације Октоиха и преписи Архива САНУ” (img-312093759-0003)
img-312093759-0004
114. Компарација мелодија самогласног напева петог гласа Осмогласника Источне Цркве (К. Станковић, С. Мокрањац, румунски, бугарски, грчки напев), рукопис; (img-312093759-0004)
img-312093759-0010
115. Компарација мелодија самогласног напева првог гласа; (img-312093759-0010)
img-312093759-0015
116. Компарација мелодија тропарског напева другог гласа (img-312093759-0015)
img-312093759-0017
117. Компарација мелодија самогласног напева другог гласа (img-312093759-0017)
img-312093759-0018
118. Компарација мелодија самогласног напева Господи возвах другог гласа (img-312093759-0018)
img-312093759-0021
119. Компарација мелодија егзапостилари (Станковић, Мокрањац, Амвросије, Макарије) (img-312093759-0021)
img-312093759-0022
120.  Блажена, другог гласа; белешке уз записе (img-312093759-0022)
img-312093759-0030
121. Компарација мелодија тропарског напева четвртог гласа (Станковић, Мокрањац, Макарије, Амвросије) (img-312093759-0030)
img-312093759-0032
122. Компарација мелодија Господи возвах (img-312093759-0032)
img-312093759-0034
123. Мелодија Господи возвах грчког самогласног напева шестог гласа (img-312093759-0034)
VT_Dig_00015_012
124. Компарација мелодија Сњедију изведе (први глас) и фолклорне мелодије (VT_Dig_00015_012)
Makami_1_Kottak_001
125.  Лествице макама, означене на турском језику_1 (Makami_1_Kottak_001)
126.
126.  Лествице макама, означене на турском језику_2(Makami_2_Kottak_002)