Кинетограми (избор) (ДОДАТНЕ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ) – (ДОКУМЕНТИ)

VT_Dig_00010_004
155. Кинетограм_1 и белешке (лат.) (VT_Dig_00010_004)
VT_Dig_00010_007
156. (Теренске) белешке о плесовима у Саланти и Нијемету (данас део Саланте); текстови “колских” песама (лат.)(VT_Dig_00010_007)
VT_Dig_00010_006
157. Теренске белешке о плесовима у Кашаду (лат.) и кинетограм (VT_Dig_00010_006)
158.
158. Кинетограми: Бајско коло, Помашко коло “Иза ноге”, Шалајдалом, Аљмашко коло, Гајдашко коло (лат.)
VT_Dig_00010_018
159. Белешке о играма код барањских Шокаца и Бошњака_1 (лат.)(VT_Dig_00010_018)
VT_Dig_00010_019
160. Белешке о играма код барањских Шокаца и Бошњака_2 (VT_Dig_00010_019)
VT_Dig_00010_020
161. Белешке о играма код барањских Шокаца и Бошњака_3 (лат.) са кинетограмима (VT_Dig_00010_020)
VT_Dig_00017_035
162. Белешке о плесовима на јадранским острвима Рабу и Крку (лат.) са кинетограмима; цртеж мишница са Раба (VT_Dig_00017_035)