ИНСТРУМЕНТАЛНА И ИНСТРУМЕНТАЛНО-ПЕВАНА МУЗИКА (Д ВАРИЈЕТЕТ: ШТОКАВСКИ) – (ДОКУМЕНТИ)

táncdallam lejegyzés kézirata, Ketus, tamburazenekar
69. Аранжман игре Кетуш (бр. 252а) за тамбурашки ансамбл, Тукуља, објављен у новом издању (252а) (лат.) (Vujicsics_054)
70. Мелодије игре Оре и белешке о игрању, Тукуља (лат.)(VT_Dig_00013_005)
megjegyzés, lejegyzés töredék, Tököl
71. Фрагменти мелодија из Тукуље и белешке о репертоару, рукопис (лат.)(Vujicsics_059)
Lepa Nera vodu nela (Ketuš II) I Oj, stari starče, matori magarče (Iza noge) – két táncdallam kézirata
72. Лепа Нера воду нела (Кетуш ИИ) и Ој, стари старче, матори магарче (Иза ноге) – песме уз игру, рукопис (лат.) (VT_2018_5_img007)
Rancse tánc kiadatlan lejegyzése, Mohács
73. Мелодија игре Ранче, виолина, Мохач, препис објављен у новом издању (259а) (лат.) (Vujicsics_059)
74. Мелодија Мохачке сватовске игре, рукопис и препис (лат.) (VT_Dig_00007_048)
75. Свирај, Паво, огледало плаво – песма уз игру/коло [уз гајде], рукопис (лат.)(VT_Dig_00007_007)
76. Белешка о тонском потенцијалу “гајди у Ф[-дуру]” и емским терминима за свирале гајди, и текст свадбене песме Крећи се мили куме, вриме му је (лат.) (VT_Dig_00007_004)
77. Скица мелодије Фашањског кола, Луковишће, рукопис (лат.) (VT_Dig_00002_003)
78. Цртеж свирале на дудама са назначеним тонским потенцијалом и терминима на мађарском, Луковишће (лат.) (VT_Dig_00009_004)
79. Дрмеш (Помисли се) – скица мелодије, Мартинци, рукопис (лат.) (VT_Dig_00002_004)
80. Белешка о присуству тамбураша у Мартинцима (лат.) (VT_Dig_00009_021)
Oj, jabuko, zeleniko I igara Kolo, Vrapčevo (kolo), Drmavac po starački, „Posle Vrapče“ I Kolo – dalok és táncok lejegyzésének munkapéldánya
81.  Мелодије песме Ој, јабуко, зеленико и игара Коло, Врапчево (коло), Дрмавац по старачки, “После Врапче” и Коло, рукопис (img-704085622-0034)
Közönséges (kis) kolo lejegyzés munkapéldánya
82. Аранжман за тамбурашки оркестар за Коло (мало, обично)_1; рукопис (лат.) (Vujicsics_152)
Közönséges (kis) kolo lejegyzés munkapéldánya
83. Аранжман за тамбурашки оркестар за Коло (мало, обично)_2; рукопис (лат.) (Vujicsics_154)
84. Белешке у вези са Малим и Великим колом, рукопис (VT_Dig_00014_016)
Veliko (nagy) kolo lejegyzés munkapéldánya
85. Мелодија Великог кола, рукопис (лат.) (img-704085622-0020)
Veliko (nagy) kolo változat munkapéldánya
86.  Мелодија Великог кола, рукопис (лат.) (img-310103955-0017)
Veliko (nagy) kolo lejegyzés munkapéldánya, Magyarcsanád
87. Мелодија Великог кола, Чанад, рукопис непознатог записивача (Станчу?) (лат.)(img-310103955-0020)
88. Мелодија игре Кокоњеште, Аљмаш, рукопис (лат.) (VT_Dig_00007_017)
89. Ситне боле – мелодија игре (лат.), рукопис (VT_Dig_00007_006)
Radikalka kolo változat munkapéldánya
90. Радикалка – мелодија кола, препис (лат.) (Vujicsics_139)
Potrkusica tánc lejegyzés munkapéldánya, Kásád
91. Потркушица – мелодија игре, Кашад, препис (лат.) (VT_2018_5_img016)
truse tánc lejegyzése, Mohács
92. Trúseмелодија игре, виолина, Мохач, препис (лат.) (Vujicsics_ 056)