А ВАРИЈЕТЕТ: СЛОВЕНАЧКИ (ДОКУМЕНТИ)

Записи Ђерђа Керењија (Kerényi György) из Горњег Сеника

Ah, zdaj moja obseda – lejegyzés kézirata
6.  Ах, здај моја обседа (лат.) – запис текста и мелодије
Po log mi lejče – lejegyzés kézirata
7. По лог ми лејче (лат.)  – запис мелодије и текста
Slonce mi nizko teče – lejegyzés kézirata
8. Слонце ми низко тече (лат.) – запис мелодије и текста
Tam dol na ravnoj pouli – lejegyzés kézirata
9. Там дој на равној поли (лат.) – запис мелодије и текста