ЕПСКЕ ПЕСМЕ, ПРИПОВЕДНЕ ПЕСМЕ, РОМАНСЕ, БАЛАДЕ (Д ВАРИЈЕТЕТ: ШТОКАВСКИ) – (ДОКУМЕНТИ)

dallamváltozat (Gajger) kézirata, Csávoly
48. Гајгер (Послушајте драги моји) – мелодија и текст песме, Čavolj_1, prepis (lat.); Vujicsics_063
dallamváltozat (Gajger) kézirata, Csávoly
49. Наставак текста песме Гајгер (Послушајте драги моји), Čavolj_2, prepis (lat.); Vujicsics_064
50. Напомена о мелодији песме Гајгер (Послушајте драги моји), Čavolj_3, rukopis (lat.); VT_Dig_00004_002
Vino pije Dojčić Petar, varadinski ban – elbeszélő ének kézirata, Mohács
51. Вино пије Дојчић Петар, варадински бан – мелодија и текст Мохач, препис (лат.); Vujicsics_053
Tri putnika putem putovaše, u šesnaestinama – 16-odos elbeszélő ének kézirata, Pomáz
52. Три путника путем путоваше – мелодија песме, са четвороделном ритмичком поделом, Помаз, рукопис (лат.); VT_2018_5_img005
Tri putnika putem putovaše, u osminama – 8-ados elbeszélő ének kézirata
53. Три путника путем путоваше – мелодија и текст исте песме, са дводелном ритмичком поделом, Помаз, препис (лат.); VT_2018_5_img018
Široko je lišće borovo – elbeszélő ének kézirata, Dunaszekcső
54. Широко је лишће борово – мелодија и текст песме, једногласни запис, Сечуј, рукопис (лат.);Vujicsics_124