Од јесени до јесени (Д варијетет: штокавски) – (Документи)

csesznica készítéskor énekelt dal kézirata, Pomáz
31.Ој, тичице ластавице (кад се меси чесница) – мелодија и текст божићне песме, Помаз, рукопис (лат.);Mel_img-310103955-0009
32. Текст песме кад се меси чесница, Помаз, рукопис (лат.); VT_Dig_00010_026
33. Долетеше до два бела голуба – текст божићне песме, рукопис; VT_Dig_00014_004
Savila se bela loza vinova – nagyböjti ének kézirata, Mohács
34. Савила се бела лоза винова – мелодија и текст песме у Великом посту, Мохач, препис (лат.); Vujicsics_055
drávasztárai kolo kézirata
35. Мелодија песме [уз коло], Старин, рукопис (лат.); Vujicsics_127
Šeće se Mijo Nemijo – húsvéti ének és kolo kézirata
36. Шеће се Мијо Немијо и Цмиљ дивојке посијале –  мелодије и текстови песама уз вузмено коло; Vujicsics_028
37. Сестра брату поручује – мелодија и текст ускршње песме са ритмичким обрасцем, Калаз, рукопис (лат.);VT_Dig_00001_016)
kraljice ének kézirata, kromatikus hangsorral
38. Од двора до двора (хроматски тонски низ) – мелодија и текст краљичке песме, рукопис; VT_Dig_00007_009
39. Окрени се оло; Ова кућа пуста – мелодије и текстови краљичких песама, Чавољ, препис (лат.); VT_Dig_00004_006
40. Недатирани текстови краљичких песама, кад се краљице сусретну на путу, рукопис; VT_Dokumentum_3_02
kraljice ének kézirata, Dunaszekcső, a szerkesztő fényképe
41. Ми свуда ходимо_1 – мелодија и текст краљичке песме, Сечуј, рукопис (лат.)
kraljice ének kézirata, Dunaszekcső, a szerkesztő fényképe
42. Ми свуда ходимо_2 – наставак текста краљичке песме, Сечуј, рукопис (лат.)
román dodola ének kézirata, Bánság
43. Мелодија и фрагмент текста додолске песме на румунском језику [по напеву из српске традиције, Банат], рукопис (лат/ћир)
szentiváni ének, Pomáz
44. Иванско цвеће и Иван бере лан_1 – текстови песама, Помаз, куцано (лат.); Vujicsics_120
szentiváni ének, Pomáz
45. Иванско цвеће и Иван бере лан_2 – текстови песама, Помаз, препис (лат.);Vujicsics_121
szentiváni ének, Pomáz
46. Мелодија и текст иванских / ивањских песама_3, Помаз, рукопис (лат.); VT_2018_5_img008
szentiváni ének, Pomáz
47. Ивањско цвеће_4 – двогласни запис мелодије и текста песме, Помаз, препис(лат.);Vujicsics_118