Д варијетет. Од колевке до гроба (Документи)

14. Напомена о игри лесе (лат.); VT_Dig_00010_027
15. Да је Ага бурма позлаћена – мелодија и текст свадбене песме, рукопис (лат.);VT_Dig_1_00007_005
16. Старији нису певали (лат.) – рукописна белешка, Катољ; VT_Dig_00010_011
Dođoše, doleteše nuzkolundžije – lakodalmas ének kézirata (VT_Dig_2.)
17. Дођоше, долетеше нузколунџије – мелодија и текст свадбене песме, рукопис (лат.); VT_Dig_2
18. Благо нама, ево нашег кума – мелодија и текст свадбене песме; VT_Dig_00014_019
Doleti beo venac – lakodalmas ének kézirata
19.Долети бео венац – мелодија и текст свадбене песме, рукопис; VT_2018_5.img001
20. Имена казивача и текстови свадбених песама из Чанада, рукопис (ћир/лат); VT_Dig_00014_006
Odbi se biser grana – lakodalmas ének kézirata
21. Мелодија и текст свадбене песме Одби се бисер грана и текст песме Лепу Смиљу изведоше, рукопис; VT_2018_5.img006
22. Сватови су уранили – мелодија и текст свадбене песме, Медина, рукопис (лат.); VT_Dig_00007_024
lakodalmas énekek kézirata (VT_2018_5_img025)
23. Да је знала дрењина – мелодија и текст почаснице, Медина, рукопис (лат.); VT_2018_5.img025
Lakodalmas ének kézirata, megjegyzéssel a szokásról
24. Текст свадбене песме са напоменом о обичају, Медина, рукопис; VT_2018_5.img022
lakodalmas ének kézirata, megjegyzéssel a szokásról, résztvevőkről
25. Текстови свадбених песама са напоменама о обичају и о учесницима, Медина, рукопис (лат.); VT_2018_5.img023
pocsasnica lakodalmas ének kézirata
26. Текстови свадбених песама и две свадбене мелодије са текстовима, од којих једне почаснице, Медина, рукопис (лат.); VT_2018_5.img024
Procvala se kleja detelina, Kašad ■ lakodalmas ének kézirata, Kasad
27. Мелодија и текст свадбених песама Процвала се клеја детелина и Плачи, Анка, плачи здраво, Кашад, рукопис (лат.); VT_2018_5.img015 
28. Мелодија Јастук танца (за игру), рукопис (лат.);VT_Dig_00007_018
Sirató kézirata, Magyarcsanád
29. Ајој, мати моја мила – текст нарицања, Чанад, рукопис (лат.); 2_Vujicsics
Sirató kézirata
30. Мелодија и текст нарицања са ознаком “(Тата)”: Аој, мати моја слатка, рукопис; Vujicsics_094