Варијанте транскрипција (ДОДАТНЕ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ) – (ДОКУМЕНТИ)

VT_Dig_00003_010
104. Алибег се до језера краде – текст митолошке песме рукопис (лат.) (VT_Dig_00003_010)
VT_Dig_00003_007
105. Мелодија игре на виолини, са вариацијама уписаним различитим врстама оловака, рукопис (лат.) (VT_Dig_00003_007)
img-310103955-0014
106. Кажи ми, кажи како да те зовем – мелодија и текст песме, Батања, рукопис (лат.) (img-310103955-0014)
img-310103955-0012
107. Кажи ми, кажи како да те зовем – мелодија и текст песме, Батања, препис (лат.) (img-310103955-0012)
img-310103955-0011
108.  Кажи ми, кажи како да те зовем – детаљ преписа нотног записа исте песме, са белешком_1 (лат.) (img-310103955-0011)
img-310103955-0010
109. Кажи ми, кажи како да те зовем – детаљ преписа нотног записа исте песме, са белешком_2 (лат.) (img-310103955-0010)
VT_2018_5_Maj_img010
110. Ала имаш [чарне очи] – мелодија песме, Батања, рукопис (лат.) (VT_2018_5_Maj_img010)
Vujicsics_140
111. Ала имаш [чарне очи] – трогласни запис песме, Батања, препис (Vujicsics_140)