Б ВАРИЈЕТЕТ: ПРИМУРСКИ КАЈКАВСКИ (ДОКУМЕНТИ)

 

10. Текстови лирских песама на хрватском и мађарском (лат.);VT_Dokumentum_3_03

 

11. Текстови лирских песама на хрватском и мађарском (лат.); VT_Dokumentum_3_04
Došla sam ti na grobiček, sinek moj ljubljeni – sirató kézirata

 

12. Дошла сам ти на гробичек, синек мој љубљени – мелодија и текст нарицања, Сумартон, рукопис (лат.); 1_Vujicsics_105
Dil dil duda, rukopis – énekes dudautánzás kézirata

 

13. Дил, дил дуда – запис вокалне имитације дудашке свирке, рукопис (лат.); Vujicsics_1_34