Белешке Тихомира Вујичића о плочама са традиционалном музиком (избор) ДОДАТНЕ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ (ДОКУМЕНТИ)

VT_Dig_00014_057
150.  Подаци о плочама на 78 обратаја са српском музиком из бележница Тихомира Вујичића_1 (VT_Dig_00014_057)
VT_Dig_00014_058
151.  Подаци о плочама на 78 обратаја са српском музиком из бележница Тихомира Вујичића_2 (VT_Dig_00014_058)
VT_Dig_00014_059
152.  Подаци о плочама на 78 обратаја са српском музиком из бележница Тихомира Вујичића_3 (VT_Dig_00014_059)
VT_Dig_00014_061
153. Подаци о плочама на 78 обратаја са српском музиком из бележница Тихомира Вујичића_4(VT_Dig_00014_061)
VT_Dig_00014_062
154.  Подаци о плочама на 78 обратаја са српском музиком из бележница Тихомира Вујичића_5 (VT_Dig_00014_062)