108. Дико моја, твоје црно око

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B_05.10–08.13
Назив или текст: Дико моја, твоје црно око
Место: Мартинци
Изводено: „Ковачевићка” (жене Стеве Ковачевића), народни хор и тамбурашки оркестар (и мушки гласови)
Датум записа: непознато

Напомена: Запис објављен у Збирци (бр. 241) односи се на извођење из 1956. – Лирска, љубавна песма. Структурно, донекле и мелодијски, налик снимка бр. 106 из ове групе. Структура је строфична (катрени са укрштеном римом), а само у последњој строфи поновљен је други дистих, што је истакнуто аранжманом – инструменталним верзијама (полу)строфе као интерлудијумима. Певање је у традиционалном двогласу, обележеном терцним односом гласова, са каденцирањем у прими, терци или, евентуално, трозвуку (не може се увек јасно разазнати од звука оркестра).

НОТЕ

ТЕКСТ

Дико моја, дико моја,
твоје црно (ј)око,
уболо је, хај, злато моје,
у мене дубоко,
уболо је, хај, злато моје,
у мене дубоко.

Кад погледам, около се плави,
увек си ми ти, драги, у глави.
Хајде, дико, хајде, моје лане,
зарад тебе идем на венчање.