066. Девојка се сунцу противила

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100 (46.19–47.30)
Назив: Девојка се сунцу противила
Место: Чип (снимљено у Пештсентлеринцу)
Певала Неранџа Тодоровић (р. у Чипу 1904)
Датум записа: 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић
Напомена: Приповедна песма, мелодијски модел као и у претходним нумерама (064, 065).

Запис песме је објављен у Збирци (бр. 159).

НОТЕ

ТЕКСТ

Девојка се Сунцу противила:
– Сунце јарко, лепша сам од тебе,
и од тебе и од брата твога,
брата твога, Месеца сјајнога,
од сестрице, звезде пре’однице.

Сунце јарко Богу тужбу дало:
– Што ћу, Боже, с проклетом девојком?
А Бог Сунцу тако говорио:
– Лако ћемо с проклетом девојком.

Ти засијај, преплани јој лице,
а ја ћу јој (х)уду срећу дати:
‘уду срећу, све стране девере,
злу свекрву, а свекра горега,
нека знаде ком’ се противила.