117. Вуковар је лепа варош

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: ZTI_AP8167h
Назив или текст: Вуковар је лепа варош
Место: Чанад
Изводено: Звиждали Лазар Недучин (51) и Милан Гурзо (54)
Датум записа: 27. 2. 1959

Напомена: Мелодија песме дочарана звиждањем. Пратња мелодије у паралелним терцама у оваквом извођењу индикација је дубоке укорењености овог сазвука у музичком стилу јужнословенског живља на овом подручју.
Запис мелодије није објављен у Збирци.