110. Врапчево (коло)

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B_11.59–14.15
Назив или текст: Врапчево коло
Место: Мартинци
Изводено: тамбурашки оркестар
Датум записа: непознат

Напомена: Запис овог кола објављен у Збирци начињен је према извођењу из 1956, (бр. 267). На извођачком нивоу запажају се и завидни индивидуални квалитети оркестарских музичара и завидна усаглашеност ансамбла, посебно на нивоу техничко-артикулацијских карактеристика. Иако се због (не)квалитета снимка не стиче поуздан утисак о динамичким аспектима извођења, чини се да је реч о првенствено „функционалном извођењу“ музике за игру – чија изражајност у великој мери зависи од интеракције музичара и играча – а не о артифицијелном извођењу са осмишљеним и утврђеним динамичким елементима изражајности. Све ово сугерише (полу)професионални статус мартиначког оркестра, у смислу њихове значајне ангажованости у матичној социо-културној заједници, односно – у смислу актуелности тамбурашке музике у то време.

НОТЕ