114.(=116.) Велико коло из Батање – звиждук

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.104_33.35–35.04
Назив или текст: Велико коло из Батање
Место: Чанад
Изводено: Милан Гурзо (54)
Датум записа: 1959

Напомена: Мелодија традиционалног кола представљена звиждањем. Бројне варијанте овога кола у звучној грађи коју је прикупио Тихомир Вујичић сведоче о томе да је ово била једна од најпознатијих игара међу српским и, уопште, јужнословенским становништвом на подручју Мађарске. Запис није објављен у Збирци.

Записи великог кола: Документи: 85, 86, 87.