115. Велико гајдашко коло

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.002B_11.29–13.47
Назив или текст: Велико гајдашко коло
Место: Батања
Изводено: Удружени појци батањске црквене општине
Датум записа: 13. 7. 1958

Напомена: Вокална имитација гајдашке свирке. Води Бранко Роцков (у усменој најави Тихомира Вујичића на снимку поткрала се грешка: дулац је цев кроз коју се ваздух удувава у мешину, а не мелодијска свирала на коју се овде асоцира), а пратећу деоницу – деоницу рожњака (цев двоцевне, мале свирале трогласних гајди на којој се изводе пратећи тонови), певају остали чланови хора. Према односу деоница, несумњиво је да се звучна алузија односи на трогласне гајде. Наиме, иако је изостала аналогија дубоког, бордунског тона гајди, те је сазвучна структура у основи двогласна (изузев „случајних“ трогласа, када се пратећа група подели), квартно кретање пратећег гласа јасно повезује овај вокални став са трогласним гајдама, тј. са типом гајди са двоцевном малом свиралом, у којој су обједињене мелодијска и тзв. остинатна свирала (контра). Упечатљиво дочаравање стилских манира гајдашке свирке указује на то да је овај инструментални израз тадашњим становницима Батање био веома близак – као део праксе времена или као живо сећање на не тако давну прошлост.

Запис није објављен у Збирци.