112. Велико банатско коло из Батање

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B_16.55–19.20
Назив или текст: Велико банатско коло из Батање
Место: Батања (снимљено у Калазу)
Изводено: Александар Роцков (43) и Ненад Роцков (38) тамбура
Датум записа: вероватно 1960

Напомена: Снимљено у Калазу. – Традиционално коло, познато у различитим регионалним варијантама, због чега је овај пример важан као илустрација локалног, српског репертоара у Батањи. Запис мелодије није објављен.

Записи великог кола: Документи: 85, 86, 87.