069. Брегом иде младо момче

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.100 (44.44–46.14)
Назив: Брегом иде младо момче
Место: Чип (снимљено у Пештсентлеринцу)
Певала Неранџа Тодоровић (р. у Чипу 1904)
Датум записа: 1973
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Приповедна песма, Запис је објављен у Збирци (бр. 180).

НОТЕ

ТЕКСТ

Брегом иде младо момче,
брегом иде младо момче.

Брегом иде младо момче,
брегом иде, коња јаши,
коња јаши, сабљу паше
и у руци носи капу,
ал’ у капу сузе капљу,
те он куне воду Саву:
– Широка си, дубока си,
Злато моје, далеко си,
далеко си међ’ горама,
вене љубав међу нама.