111. Батањско момачко коло; мало коло

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B_14.22–16.51
Назив: Батањско момачко коло; мало коло
Место: Батања (снимљено у Калазу)
Изводено: Александар Роцков (43) и Ненад Роцков (38) тамбура
Датум записа: вероватно 1960

Напомена: Снимљено у Калазу (Будакалаз) – Објављени нотни запис (бр. 271) односи се на извођење малог кола из 1968. Пример инструменталне музике за игру, који илуструје и традиционални играчки догађај, као извођење низа игара, у овом случају – „ширење“ друштвене димензије, из игре мушкараца у (родно) мешовиту игру: „почињеду мушкарци и настави се са малим колом“. Изведена кола су уобичајени део репертоара различитих група јужнословенског живља на панонском подручју. Извођење у сведеној формацији – прим и контра – јасно указује на традиционални однос мелодије и (једноставне) хармонске пратње. Темпо извођења је, вероватно, условљен и нивоом свирачке технике, али и искуством у вези с пожељним темпом музике као основе за игру.

НОТЕ

NOTE