113. Банатско велико коло

Варијетет: Д
Тема: Инструментална и инструментално-певана музика
Регистрациони број: MZA-VT-AV-4.050B_21.10–23.53
Назив или текст: Банатско велико коло
Место: Батања
Изводено: Александар Роцков (43) и Ненад Роцков (38) тамбура
Датум записа: вероватно 1960

Напомена: Снимљено у Калазу. – Необична, вокално-инструментална верзија кола, чија је традиционална извођачка форма илустрована примерима бр. 273, 273а у Збирци. У овом случају, примаш је своју мелодију извео вокално, на неутралне слогове (ономатопеја свирања), а повремено му се придружује и други музичар, који истовремено свира ритмичко-хармонску пратњу. Варијанта великог кола објављена је у Збирци без назнаке о извођачима (бр. 273).

Записи великог кола: Документи: 85, 86, 87.