071. Асан ага на кули сеђаше

Варијетет: Д
Тема: Епске песме, приповедне песме, романсе, баладе
Регистрациони број: ZTI_AP_8167b
Назив: Асан ага на кули сеђаше
Место: Чанад
Певао Матија Поповић (69)
Датум записа: 1959
Сакупљач: Тихомир Вујичић
Нотни запис: Тихомир Вујичић

Напомена: Варијанта из круга песама о Хасан-аги и његовој жени (Хасанагиници), врло широко распрострањеног. Испевана је на већ описани мелодијски модел (064, 065, 066) и припада српској певачкој традицији. Запис мелодије није објављен у Збирци.