book cover

О Збирци

Ново, критичко и проширено издање књиге Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској Тихомира Вујичића (1929–1975), публиковане у Будимпешти 1978. године, које је сада пред читаоцима, првобитну публикацију унапређује на неколико начина. Пре свега, збирка је проширена новим записима и варијантама које је начинио сам Вујичић и приређена је у складу са савременим етномузиколошким принципима. Научној релевантности посебно доприноси потпунo нови елемент издања: мултимедијални Прилог са теренским и студијским аудио- снимцима традиционалне музике из Вујичићеве заоставштине и са другим врстама докумената у вези са овом грађом и Вујичићевим деловањем на етномузиколошком пољy: рукописним транскрипцијама, белешкама, фотографијама.